Sosiaalinen media on viime vuosina noussut merkittäväksi informaatiokanavaksi. Miltei kaikki suomalaiset uutistoimisto, sanoma- ja aikakausilehdet toimivat myös sosiaalisen median kautta. Tämä perustuu usein myös siten, että ihmiset jakavat uutisia sosiaalisessa mediassa, mikä taas edesauttaa uutisten menekkiä. Monilla lehdillä on myös mahdollisuus kommentoida uutisia joko julkaisun omalla sivuilla tai sitten jonkun suuren sosiaalisen median toimittavan alustan kautta.

Sosiaalisen median voima tiedonvälineenä perustuu myös siihen, että sen avulla on mahdollista tavoittaa valtava määrä ihmisiä hyvin lyhyessä ajassa. Tästä johtuen erityisesti erilaiset vaihtoehtouutiset pyrkivät hyödyntämään sosiaalista mediaa tiedon levityksessä, koska se on samalla myös huomattavasti halvempi tapa, kuin perinteinen tiedonlevittäminen. Harva lukija eksyy sivustolle, mutta monet lukijat löytyvät mainosten tai klikki-otsikoiden kautta.

Sosiaalisen median ehdottomasti hyvä puoli on siinä, että sen avulla voi saada hyvin nopeasti tietoa selville. Mikäli yhteiskunnassa tapahtuu jotain mielenkiintoista tai lukijaa koskettavaa, löytää siitä tietoa usein heti sosiaalisesta mediasta, johon on linkitetty asiaan liittyviä uutisia.

Sosiaalinen median tietotulva

Sosiaalinen media on osoittanut myös hankalaksi kanavaksi hallita. Jokainen sosiaalisen median käyttäjä on varmasti huomannut, kuinka tietoa on saatavilla suuret määrät. Sosiaalisen median varjopuoli on myös erilaiset valeuutiset, jotka leviävät usein kulovalkean lailla. Monet epäluotettevat tahot levittävät omalle päämäärälleen tarkoitettua informaatiota. Kun kyse on valtiollisista toiminnasta, on taustalla usein halu vaikuttaa toisen valtion sisäpolitiikkaan tai ainoastaan levittää valheellista tietoa, joka saa kohdeyleisön epävarmaksi ja kyseenalaistamaan oikeaa tietoa. Jotkut tahot levittävät disinformaatiota sitä vastoin, siksi että saavat sen kautta taloudellista hyötyä. Disinformaatiota on kuitenkin nykyään niin paljon, että sosiaalisen median käyttäjän kannattaa lukea informaatiota aina kriittisesti ja tarkastaa lähteet. Disinformaatiota ei kannata myöskään itse levittää, koska tällöin vääriltä uutisilta on vaikeampi katkaista siivet, kun se jää elämään verkkoon ikuisuudeksi. Monet tällaiset uutiset saattavat liittyä politiikkaan tai vaikkapa terveyteen.

Sosiaalisen median yhtiöt pyrkivät nykyään rajoittamaan valeuutisia tai valeuutisiksi kategorisoituja uutisia. Tämä on toki herättänyt myös huolenaiheita ihmisoikeusaktivisteissa ja vapaata yhteiskuntaa kannattavien tahojen keskuudessa. Asia on monimutkainen, mutta todennäköisesti tulevaisuudessa teknologia paranee riittävän hyvin, että myös disinformaatio on paremmin hallittavissa.

Isompi ongelma on loppujen lopuksi kuitenkin se, että sosiaalisen median alustavat alkavat tuottaa itse uutisia, ilman että niillä on suurta journalistista kokemusta. Luotettavan uutisinnoin perustana on lähdekritiikin lisäksi kuitenkin myös monipuolisuus. Lukija saa luotettavamman kuvan, kun hän vertailee usean eri median näkökulmia tietystä asiasta, ja pystyy näin muodostamaan oman johtopäätöksensä asiasta. Tästä johtuen informaation keskittyminen on aina huono asia yhteiskunnassa.

Moni tietää, että tietotulva on usein niin suuri, ettei ihminen oikein pysty kunnolla keskittymään niihin. Tämä johtuu siitä, että ihmisen aivot eivät ole kehittyneet sellaisiksi, että ne pystyisivät käsittelemään valtavaa tietotulvaa tehokkaaksi. Siksi onkin hyvä miettiä, millaisesta tiedosta on itselleen oikeasti hyötyä elämässä, ja millaisesta tiedosta ei.

Mainostajille sosiaalinen media on tärkeä kanava

Monet suuret sosiaaliset mediat ovat nousseet myös mainostajien suosioon. Monen suuren sosiaalisen median alustalta voi löytää hyvin usein hyviäkin vinkkejä tuotteista tai palveluista. Esimerkiksi monet nettikasinot mainostavat myös sosiaalisessa mediassa, ja se on usein hyvä tapa saada tietoa myös erilaisista erikoistarjouksista. Boom Casino on yksi tällainen suosittu nettikasino, joka toisinaan ilmoittaa sosiaalisen median kautta omista kampanjoistaan. Tarjouksia saa kuitenkin helpoiten, jos liittyy Boom Casinon sähköpostilistalle tai seuraa yhtiötä sosiaalisessa mediassa.